Přihlášená družstva na 9. SLK 2012

06.09.2012 08:25
  • Draci - Evik a Milu Bulvovi  5.9.2012
  • Lámátka - Soňa a Tonda Lamařovi 7.9.2012
  • Defend - Jana Bělohlávková a Radoslav Rozehnal 8.9.2012
  • DA-NA Team - David Nedoma a Náťa Nedomová 11.09.2012
  • KoKa sušenky - Petra Kolářová a Helča Kadlecová 11.9.2012
  • ÍT volat dom - Ivan Marek a Tomáš Kolouch 22.9.2012
  • MiJa - Jan a Míra Dosedělovi 17.9.2012
  • Joska tým - Mirka Bednářová a Pepa Kolář 17.9.2012
  • Lezec a běžec -  Lenka Marková a Míra Doseděl   20.09.2012